تست هیدرواستاتیک سیلندرهای کامپوزیتی و آلومینیوم

شرکت ایمن تیام سپاهان دارای بخش  آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک می باشد که در این بخش خدمات ذیل ارائه داده می شود:

آزمون و بازرسی دوره ای سیلندرهای کامپوزیتی گاز مطابق با استادارد INSO14953   ( گواهینامه ها )

آزمون و بازرسی دوره ای سیلندرهای گاز آلیاژ آلومینیومی بدون درز مطابق با استادارد ISIRI12864  ( گواهینامه ها )

تست هیدرواستاتیک سیلندرهای کامپوزیتی و آلومینیوم

شامل بازرسی چشمی داخلی و خارجی، آزمون های هیدرواستاتیک و ضریب انبساط حجمی ، بازرسی گلویی سیلندر، آزمون های تکمیلی توزین و ضخامت سنجی، بازرسی شیر و ...با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ایمن تیام سپاهان است.
طراحی سایت پافکو