Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tiacom/domains/tiamsepahan.com/public_html/wp-content/plugins/wpseo-local/woocommerce/shipping/class-wc-shipping.php on line 174
skip to Main Content
5/5 - (212 امتیاز)

اطفاء حریق توسط  فوم آتش نشانی  اولین پیشرفت حاصله در مورد آتشهای حیران کننده مایعات  بود. بکار گیری آب در اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال بدلیل داشتن دانسیته بزرگترآب نسبت به سایر مایعات قابل اشتعال بی تاثیر می باشد.

هنگامی که مقداری مایع قابل اشتعال مانند سوختهای سنگین نفتی می سوزد گرمای فوق العاده ایی تولید می کند. حال اگر در این حالـت مقـداری آب به آن افزوده شـود به سـرعت آب شروع به جـوشیدن می نماید که منجربه تبخیر وافزایش حجمی سریع آب می شود .

دراین حالت ممکن است پدیده overflow در سطح مایع در حال اشتعال رخ دهد و موجب گسترش آتش گردد.

این پدیده سبب پاشش مایعات قابل اشتعال ازسطح می شود ، قابل ذکر است که آب بدلیل داشتن دانسیتــــــه بیشتر در قسمت پایین تر از سطح  مایع قابل اشتعال قرار گرفته و سبب لبریز شدن سوخت از درون ظــــرف   می گـردد.

فوم آتش نشانی

 

 

انواع فوم آتش نشانی

رایج ترین انواع مایع فوم که امروزه در صنعت آتش نشانی استفاده می شوند عبارتند از :

۱- فوم پروتئینی

۲- فوم فلوئوروپروتئین

۳- فوم فیلم ساز فلوئوروپروتئین

۴- فوم فیلم ساز آب دار

۵- فوم فیلم ساز آب دار مقاوم در برابر الکل

۶- فوم مقاوم در برابر الکل با انبساط متوسط و بالا

 

در شرکت ایمن تیام سپاهان برای شارژ کپسول آتش نشانی پودری و فوم ( کف) از انواع پودر و فوم آتش نشانی با مرغوب ترین کیفیت و با استاندارهای روز دنیا استفاده می گردد .

 

فوم پروتئینی :

فوم های پروتئنی معمولی تنها برای سوختهای هیدروکربنی بکار می روند.

این فوم آتش نشانی پوششی همگن و پایدار تولید می کنند.این فوم ها آتش را به کندی خاموش می کنند و به لحاظ اقتصادی نیز به صرفه هستند.

فوم های پروتئینی معمولی را می توان با آب دریا و یا آب معمولی استفاده کرد.این نوع فوم حتما ً باید با هوا مخلوط شده و به صورت کف حاوی هوا بکار رود.

بنابراین هرگز نباید از آن در نازل های غیر هواکشی از قبیل : نازل های سرشلنگی آب استفاده کرد.

فوم های پروتئینی اولین گونه فوم های مکانیکی هستند که به طور گسترده در بازار عرضه شده اند و از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته اند.

این  نوع از فوم آتش نشانی از تجزیه هیدرولیکی دانه های بسیار ریز پروتئین حاصل می شوند . به علاوه، موادی برای جلوگیری از خوردگی ،افزودنی های پایدار کننده و کنترل کننده های ویسکوزیته و همچنین موادی برای جلوگیری از تجزیه فوم توسط باکتری ها به آن افزوده می شود.

 

فوم فلوئوروپرتئینی :

(FP  ( Fluoroprotein Foam

فوم فلوئوروپرتئینی  از افزودن مواد شیمیایی به فوم پروتئینی به دست می آید که باعث افزایش سرعت اطفا فوم می گردد. فوم فلوئوروپرتئینی دارای مقاومت عالی در برابر حرارت بوده و ضمن آنکه از اشتعال مجدد جلوگیری می کند .

برای اطفا حریق سوخت های هیدروکربنی و افزودنی های اکسیژنه نیز به کار می روند.فوم های فلوئورپرتئینی را می توان با آب دریا یا آب معمولی استفاده کرد.

این نوع فوم آتش نشانی باید به خوبی با هوا مخلوط شود و هرگز در نازل هایی که قابلیت هواکشی ندارند به کار نمیرود.

فوم آتش نشانی

 

فوم فلوئورو پرتئینی فیلم ساز:

( FFFP)  Film Forming Fluoroprotein Foam

این نوع فوم آتش نشانی همه ویژگی های فوم فلوئوروپرتئینی را دارد، به علاوه یک لایه فیلم مانند از آب در سطح هیدروکربنی تشکیل می دهد که باعث افزایش سرعت اطفا حریق می گردد .

همچنین دارای خاصیت  BURNBACK   ( جلوگیری از برگشت حریق ) می باشد.

فوم آتش نشانی

 

فوم فیلم ساز آبدار :

( AFFF )  Aqueous Film Forming Foam

این نوع فوم آتش نشانی مخلوطی از ترکیبات شیمیایی و عامل فوم ساز مصنوعی است.این نوع از فوم آتش نشانی با تشکیل یک فیلم آبی می توانند آتش را خاموش کنند.

این فیلم لایه نازکی از محلول فوم است که به سرعت روی سطح سوخت هیدروکربن پخش شده و آتش را در مدت کوتاهی خاموش می کند.

این لایه کشش سطحی محلول فوم را کاهش می دهد تا بتواند سطح هیدروکربن را به خوبی پوشش دهد..خاصیت سیالیت این فوم اجازه می دهد تا سریعا ً پیرامون موانع جریان یابد.

AFFF های استاندارد را می توان به طور پیش ترکیب شده به کار برد.این فوم ها با عامل خاموش کننده پودری سازگارند و با آب دریا و آب شیرین نیز قابل استفاده هستند .

گرچه برای استفاده بهینه ،باید از نازل هواکش Aspirating استفاده کرد اما با نوع غیر هواکشی نیز سازگار است.

 

فوم AFFF مقاوم در برابر الکل (AR-AFFF)

Alchol Resistance -Aqueous Film Forming Foam

این فوم آتش نشانی از ترکب دترجنت مصنوعی ،مواد شیمیایی و پلیمرها بدست می آید.سوخت هایی که حلال قطبی هستند از جمله الکل ها ، فوم های غیرمقاوم در برابر الکل را از بین می برند.

فوم AFFF مقاوم در برابر الکل،در مواجهه با هیدروکربن ها ،مانند AFFFمعمولی عمل کرده و یک فیلم آبی بر روی سطح هیدروکربن پدید می آورد .

در مواجهه با سوخت های حلال قطبی (یا سوخت های محلول در آب ) پلیمر، یک لایه ضخیم پدید می آورد که فوم را از سوخت جدا کرده و مانع از بین رفتن لایه فوم آتش نشانی می گردد.

با وجود اینکه برخی از فوم های مقاوم در برابر الکل طرحی شده اند تا برای سوخت های هیدروکربنی با نسبت 3 درصد و حلال های قطبی با نسبت 6درصد بکار می روند.

فرمول های جدید تر امروزه این قابلیت را دارند که برای هر دو گروه سوخت با نسبت 3 درصد استفاده شوند.این فرمول های جدید باعث می شوند تا در مصرف فوم صرفه جویی شود.

به علاوه ، استفاده از تنظیم درصد اختلاط را آسان می کنند .برای نمونه می توان ترکیب کننده ها را همیشه روی 3 درصد تنظیم کرد.این نوع فوم ها به علت خلوص بالا دارای ویسکوزیته بالا می باشند.

فوم آتش نشانی

 

فوم فلوئوروپرتئینی فیلم ساز مقاوم در برابر الکل (AR-FFFP)

Alchohol Resistance Film Forming Fluoroprotein Foam

فومFFFP مقاوم در برابر الکل از مخلوط فوم فلوئوروپرتئینی و پلیمر ساخته می شوند.

این فوم آتش نشانی در مواجهه با سوخت های هیدروکربنی مثل یک FFFP معمولی عمل کرده و یک لایه آبدار بر روی سطح سوخت هیدروکربن تشکیل می دهد.

وقتی روی حلال های قطبی (یا سوختهای محلول در آب )به کار می رود، پلیمر یه لایه ضخیم در سطح سوخت پدید می آورد که فوم را از سوخت جدا نموده و مانع تماس فوم با سوخت و از بین رفتن آن می شود.

فوم های AR-FFFP در نسبت 3 درصد موجود هستند تا برای سوخت های هیدروکربنی با نسبت ترکیب 3 و برای حلال های قطبی با نسبت 6 درصد بکار روند.

همچنین فرمول هایی وجود دارند که برای هر نوع سوخت بکار می روند.

 

فوم شیمیایی با نسبت انبساط متوسط و بالا

Synthetic Detergent Foam

از این نوع فوم آتش نشانی می توان برای اطفای حریق های هیدروکربنی در مقیاس کوچک استفاده نمود.فوم های مصنوعی ترکیبی از عوامل فوم ساز مصنوعی و پایدار کننده هستند.

فوم مصنوعی با نسبت انسباط متوسط برای فرونشاندن بخارات سمی و خطرناک بکار می رود.با توجه به نوع مواد شیمیایی موجود در حریق،فوم های متفاوتی نیاز است.

فوم آتش نشانی با نسبت انبساط بالا را می توان در سیستم های Total Flooding مبتنی بر فوم بکار گرفت.این سیستم های از طریق نازل های ثابت ،در اطفای حریق انبارها و سایر فضاهای بسته مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورت کاربرد فوم آتش نشانی در چنین فضاهایی ،باید قبل هرکار، اقدامات احتیاطی در مورد وجود کابل ها و جریان الکتریسیته صورت گیرد.

شرکت ایمن تیام سپاهان توانسته با به کارگیری مهندسین با تجربه دستگاه فوم ژنراتور را بومی سازی کند. این دستگاه قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را دارد.

 

فوم آتش نشانی

ویژگی های فوم آتش نشانی :

فومی مؤثر و مطلوب است که ترکیب مطلوبی از خواص فیزیکی زیر را داشته باشد:

1- سرعت اطفاء: مدت زمانی است که فوم نیاز دارد تا روی سطح سوخت یا پیرامون موانع و بقایای سوخته ، پخش شده و آتش را به طور کامل خاموش می کند.

2- مقاومت در برابر گرما : فوم باید توانایی مقابله در برابر اثرات ویران گر گرمای بازتاب شده از آتش حاصل از بخارات قابل اشتعال ،فلزات داغ و دیگر اشیای موجود در محل حریق را داشته باشد.

3- مقاومت در برابر سوخت : فومی مؤثر است که میزان مخلوط شدن آن با سوخت حداقل باشد تا به سطح اشباع نرسیده و نسوزد.

4- فرونشاندن بخار : پوشش فوم باید مانع از انتشار بخارات اشتعال پذیر شده و به این ترتیب احتمال حریق مجدد را به حداقل برساند.

5- مقاومت در برابر الکل : 90 درصد جرم فوم از آب تشکیل شده است.آب به راحتی با الکل و سایر حلال های قطبی مخلوط می شود. بنابراین در سوخت های الکلی و سایر سوخت هایی که حلال قطبی هستند، در صورتی که فوم، مقاوم در برابر الکل نباشد، پوشش فوم براحتی در سوخت حل شده و از بین می رود.

 

 

Summary
خدمات آتش نشانی
Service Type
خدمات آتش نشانی
Provider Name
ایمن تیام سپاهان, Telephone No.40337400
Description
اطفاء حریق توسط  فوم آتش نشانی  اولین پیشرفت حاصله در مورد آتشهای حیران کننده مایعات  بود. بکار گیری آب در اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال بدلیل داشتن دانسیته بزرگترآب نسبت به سایر مایعات قابل اشتعال بی تاثیر می باشد.
This Post Has 2 Comments
  1. با سلام و احترام ؛ خواهشمند است ، روش محاسبه میزان فوم مورد نیاز برای اطفاء حریق مخازن ، چگونه است ؟
    با تشکر –

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top
با ما تماس بگیرید