skip to Main Content

کپسول آتش نشانی کف ( فوم ) برای اطفاء حریق مایعی است که  روی مواد در حال اشتعال را می پوشاند و مانع از برخاستن گاز قابل اشتعال از روی مواد می شود و از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری  می شود.

کف های مورد مصرف دراطفاء حریق که آنواع پروتئینی آن از تخمیر آلایش های دامی غیر خوراکی نظیر : خون ، شاخ ، پشم و … وانواع شیمیایی آن از ترکیب برخی مواد شیمیایی خاص تهیه می شود، در هنگام پاشیده شدن توسط سر لوله کفساز باهوا وآب مخلوط شده وحباب ایجاد می نماید .

 

 

در ویدئوی ذیل برای خاموش کردن آتش ، استفاده از دو نوع خاموش کننده های کف با خاموش کننده بیوورسال مقایسه شده است :

 

 

کاربرد کپسول آتش نشانی کف ( فوم )

 

فراونی گسترش کف در هنگام استفاده ، می تواند روی حریق را پوشانده ومانع رسیدن اکسیژن وصعود گازهای ناشی از حریق می گردد . نکته مهم ،در استفاده از کف ؤ توسعه خوب آن وپخش شدن روی سطح ماده مشتعل مخصوصاَ مایعات قابل اشتعال بدلیل سبکی آنها می شود .

 

این کپسول دارای مایعی است که جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال کاربرد دارد و دلیل اصلی استفاده از کف جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال این است که، مایعات قابل اشتعال جرم حجمی یا چگالی کمتراز آب دارند .

 

و در صورتی که مشتعل شوند و قصد خاموش کردن آنها را با آب داشته باشیم به علت سبکی در سطح آب قرار گرفته و روی آن گسترش پیدا می کنند که این مورد در عمل باعث گسترش حریق شده و موجب می شود که نیروهای آتش نشان توفیقی جهت مهار حریق بدست نیاوردند.

 

پس جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال از کف یا فوم آتش نشانی استفاده می شود که همانند پتوئی سطح حریق را پوشانده و موجب اطفاء حریق می شود

 

طبقه بندی انواع  فوم  آتش نشانی (نرخ انتشار):

 

۱- فوم های با قابلیت گسترش اندک (نرخ انتشار کم)

فوم هائی مانند  AFFF که دارای نرخ انتشار کمتر از ۲۰ برابر  می باشند ، دارای ویسکوزیته کمی هستند و به طور متحرک می‌باشند  .

می‌توانند به سرعت مناطق بزرگی را تحت پوشش قرار دهند.

 

۲- فوم های با قابلیت گسترش متوسط  (نرخ انتشار متوسط)

اين فوم ها دارای نسبت گسترشی ۲۰ تا ۱۰۰ برابر می باشند.

 

۳- فوم هایی با  قابلیت گسترش زیاد (نرخ انتشار زیاد)

این نوع از فوم ها دارای عدد انبساطی بیش از ۲۰۰-۱۰۰۰ میباشند و برای اماکن و فضاهای محصوری .

زیرا در صورت وقوع آتش سوزی در آن‌ها نیاز به خاموش کردن خیلی سریع آتش  می باشد .

 

۴- فوم هایی مقاوم در برابر الکل

در این فوم ها یک لایه ی محافظ ما بین فوم و سطح  در حال سوختن تشکیل  شده است .  که این خاصیت   باعث جلوگیری از تجزیه فوم توسط الکل در حین آتش سوزی خواهد شد .

 

شرکت ایمن تیام  سپاهان عرضه کننده خاموش کننده کف ( فوم ) در اوزان مختلف می باشد .

شارژ کپسول آتش نشانی کف ( فوم ) در این مجموعه عظیم  ،  با بهترین مواد کف و طبق استاندارد NFPA صورت می گیرد .

فروش انواع خاموش کننده های کف ( فوم )

Summary
خدمات آتش نشانی
Service Type
خدمات آتش نشانی
Provider Name
ایمن تیام سپاهان, Telephone No.40337400
Description
کپسول آتش نشانی کف ( فوم ) برای اطفاء حریق مایعی است که  روی مواد در حال اشتعال را می پوشاند و مانع از برخاستن گاز قابل اشتعال از روی مواد می شود و از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری  می شود.
Back To Top